Welkom bij opvang het Schatkistje

Opvang het Schatkistje is een kleinschalige opvang voor kinderen, jongeren die opvang, zorg en/of begeleiding nodig hebben. Speciaal voor kinderen en jongeren van 0-21 jaar.
Wij willen veel voor kinderen betekenen en hebben daarom een breed scala van mogelijkheden.

Een klein overzicht van mogelijkheden:
- Dagopvang/dagbesteding
- Buitenschoolse begeleiding/ Buitenschoolse Opvang
- Zaterdagopvang
- Logeeropvang/ vakanties
- Trainingen, coaching en individuele begeleiding, ambulante begeleiding

aanmelden kan via het aanmeldformulier op www.kivozorg.nl --> contact