KiVoZorg

Onze zusteronderneming KiVoZorg is voor kinderen, volwassenen en senioren.

Volwassenen/senioren:

Hier is iedereen van 18 jaar en ouder die hulp, begeleiding of zorg nodig heeft welkom.

De doelgroepen kunnen zijn:

- Mensen met NAH

- Mensen met dementie, Alzheimer

- Mensen met een verstandelijke beperking

- Mensen met een lichamelijke beperking

- Mensen die eenzaam zijn

en nog zoveel meer. Neem contact met ons op voor vragen omtrent mogelijkheden.