ambulant begeleider

Mocht je als gezin vast lopen of je kind in de thuis situatie is er ambulante begeleiding.
er word een vaste begeleider gekoppeld aan een gezin en zal helpen in de begeleidingsvraag die er ligt. Door dat er een vast gezicht is in het gezin als begeleider kan er gewerkt worden aan een vertrouwensband. Er zal worden gewerkt aan doelen en er kunnen nieuwe doelen opgesteld worden. Zo word er resultaatgericht gewerkt.

De afspraken worden in afstemming met de ouders en begeleider gemaakt. Bij het begeleiden zal gekeken worden of de begeleiding thuis plaatst vind of op een externe locatie.