Speciaal voor kinderen en jongeren van 0-21 jaar.

Wij willen veel voor kinderen betekenen en hebben daarom een breed scala van mogelijkheden.

 Wie kunnen hier o.a. terecht?

  • kinderen die extra zorg en/of begeleiding nodig hebben, maar ook regulier.
  • kinderen met een lichamelijke beperking

  • kinderen met een verstandelijke beperking

  • kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking

  • kinderen met een syndroom (of meerdere)

  • kinderen met een chronische ziekte

  • kinderen met een zintuiglijke beperking

  • kinderen met een meervoudige handicap (EMB, MCG)

  • kinderen met ASS, PDD-NOS, ADHD

 

uw kind aanmelden kan via https://www.kivozorg.nl/aanmeldformulier (dit is onze zusteronderneming)