De vrienden van bestaat voor een ieder die het Schatkistje een warm hart toedraagt.De vrienden van ... is in het leven geroepen om extra faciliteiten mogelijk te maken zoals bijv.

  • aanleg en onderhoud belevingstuin
  • het mogelijk maken en houden huifbedrijden
  • inrichten van snoezelruimte, 
  • aanschaf tovertafel
  • aanschaf verzorging van de dieren/dierenverblijven
  • ondersteuning uitstapjes/activiteiten buiten
  • aanschaf speciale middelen

Hoe gaat het in zijn werk?

De bijdrage aan de vrienden van ... bedraagt jaarlijks per lid €100,-. Het eerste jaar wordt bij inschrijving voldaan. Voor de vervolgjaren ontvangt U jaarlijks een factuur. Leden van de vrienden van ... worden vermeld op de website en de facebookpagina van het schatkistje, plus op een bord in de hal van de locaties van het schatkistje.

Wilt U meer geven, of op andere vlakken ondersteunen dan kunt U dit uiteraard aangeven.

Het lidmaatschap
Deelname is per kalender jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van lidmaatschap kan schriftelijk of per email