Thuiszitters, kinderen die om welke reden dan ook niet naar school kunnen

Uit ervaring weten wij dat een kind of jongere (tussen 5 t/m 17 jaar) om diverse redenen niet naar school kan gaan. Dit kan dan tijdelijk zijn maar ook voor langere periode of onbepaalde tijd. Graag helpen we u daarbij door individuele dagbesteding aan te bieden. Een wisselend programma aangepast aan de zorgvraag van uw kind. Dit kan ter ontspanning zijn of voorzetten van schoolse activiteiten. Dit gebeurt in overleg met u!

Bij ons kan eventueel ook school gevolgd worden.Hiervoor plannen we een gesprek in en bekijken de mogelijkheden. Stellen eventueel een lesplan met lesrooster. Thuiszitter valt merendeel onder individueel begeleiding, maar is natuurlijk afhankelijk hoe uw kind zich beweegt t.a.v interactie en overprikkeling in een kleine groep.

Wij bieden in overleg met ouders en of met andere betrokkenen een passend programma aan. Een programma met schoolse activiteiten om structuur *schoolritme* vast te houden en bezig zijn met lesstof of een programma dat "moeten" even niet gebeurt, ontspanningsactiviteiten om stress te voorkomen.